Cloud Computing

Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs

Rapporten, som är författad av Åke Edlund, tekn dr KTH, beskriver vad molnet egentligen är för något och dess möjligheter och eventuella hot. Entreprenörerna spelar en viktig roll i användandet och utvecklingen av molnteknologin och många bedömare hävdar att vi står inför ett paradigmskifte i likhet med när internet introducerades. Hur väl förberedda är vi i Sverige och vad kan politiken bidra med för att skapa en mer dynamisk och tillväxtbefrämjande svensk ”molnmiljö”?

Ladda ner rapporten