Bryt mönstren för att främja kreativitet

Nya, spännande och konstnärliga perspektiv utmanade traditionella tankesätt på Entreprenörskapsforums och TILLTs gemensamma seminarium och workshop den 3 december.