Arnold C. Cooper mottagare av Global Award 1997 avliden

En av de verkliga pionjärerna inom entreprenörskapsforskningen har gått ur tiden. Arnold C. Cooper,  som mottog Global Award for Entrepreneurship Research 1997, var en ledande entreprenörskapsforskare i mer än tre decennier som sedan 1960-talet har lämnat viktiga teoretiska och empiriska bidrag till fältet.
Hans pionjärsgärning inom bl.a. teknikorienterat entreprenörskap och tidigt arbete runt inkubatorsmiljöer har på ett avgörande sätt bidragit till den kunskap som idag finns runt entreprenörskapet som fenomen.

“Arnold Cooper var en av de verkliga pionjärerna inom entreprenörskapsforskningen och han fortsatte att producera intressant forskning under närmare fyra decennier. Hans forskning kännetecknades av frågeställningar som var relevanta för samhället, och han hans forskningsprojekt präglades av en stark teoretisk förankring och en stark metodmedvetenhet. Som person var Arnold Cooper ytterst ödmjuk och alltid intresserad av ett vetenskapligt samtal. En av de viktigaste entreprenörskapsforskarna under de senaste decennierna har gått ur tiden.”, säger Professor Hans Landström, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet och mångårig ordförande i Priskommittén i en kommentar.

Efter sin aktiva forskarkarriär vid Purdue University fortsatte Arnold Cooper att inspirera en ny generation forskare inom det fält som numera är av avgörande intresse för beslutsfattare världen över. Arnold Cooper blev 79 år gammal.

www.e-award.org finner du en längre biografi och presentation av Arnold Cooper.