Skolmarknaden – nya vägar framåt

I början av 1990-talet möjliggjordes konkurrens och ökad valfrihet på skolmarknaden främst genom två reformer: införandet av skolpengen och det fria skolvalet. I den andra rapporten i projektet Uppdrag välfärd undersöker Fredrik Bergström och Emanuel Welander vilka konsekvenser reformerna har fått tjugo år senare och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för ett fritt val och konkurrens på skolmarknaden. I en sammanställning av tidigare forskning visar författarna att det växande antalet fristående skolor inte har haft någon negativ påverkan på studieprestationer i den kommunala skolan. Snarare har valfrihet och konkurrens haft neutrala eller svagt positiva effekter på elevers resultat och positiva effekter för skolmarknaden i allmänhet.

Ladda ned rapporten