En effektivare innovationspolitik

img_pontus_banner2Snart sagt alla säger sig vilja stärka innovationspolitiken. Men Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson befarar att innovationspolitiken blir alltför ensidigt fokuserad på stöd till FoU. I Ekonomisk debatt nr 3/2013 förespråkar de en bredare ansats med bl a skatte- och regelsystem som stimulerar kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i alla sektorer.