Årsberättelsen är här!

Om_E-forum_kollageUnder 2012 publicerade Entreprenörskapsforum 26 studier i syfte att nå ut i det offentliga samtalet med ny och policyrelevant forskning om småföretag, entreprenörskap och innovationer. Ta del av hela vår verksamhet i årsberättelsen.

>> Läs Entreprenörskapsforums Årsberättelse 2012