Gröna entreprenörer bra investering

Mark Sanders smalÖkad tillförsel av privat kapital till gröna affärsidéer är inte bara bra för entreprenören och för en hållbar ekonomi utan även lönsamt för investeraren själv. Gröna investeringar och regeringens miljöteknikstrategi diskuterades vid ett seminarium arrangerat av CECIS, Entreprenörskapsforum och Fores.