Offentliga insatser för exportfinansering

Ari Kokko webbAri Kokko, professor Copenhagen Business School, diskuterar i denna rapport behovet och ut­formningen av offentliga insatser för exportfinansiering i Sverige. Rapporten mynnar ut i fyra förslag på förbättringar och förändringar av de offentliga insatserna.