13-06-17

GEM 2013: Svenska entreprenörer har låga tillväxtambitioner

GEM 2013Årets svenska upplaga av Global Entrepreneurship Monitor visar att entreprenörskapet har vuxit de senaste 10 åren och att fler kvinnor driver företag men också att tillväxtambitionerna är låga och tillgången till kapital i tidiga skeden minskat.

Global Entrepreneurship Monitor är världens största entreprenörskapsundersökning som baseras på knapp 200 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts.

Ladda ner rapporten >>

Läs pressmeddelandet >>

Läs mer om GEM >>