GEM: Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013

Årets svenska upplaga av Global Entrepreneurship Monitor visar att entreprenörskapet har vuxit de senaste 10 åren och att fler kvinnor driver företag men också att tillväxtambitionerna är låga och tillgång till kapital i tidiga skeden minskat. Global Entrepreneurship Monitor är världens största entreprenörskapsundersökning som baseras på knapp 200 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts.

Ladda ner rapporten >>