Ny PS om entreprenörskapsutbildning

I Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD presenterar doktoranderna Martin Lackéus, Chalmers, och Kåre Moberg, Copenhagen Business School, en översikt av hur forskare från olika teoriskolor anser att vi bör undervisa i entreprenörskap. De senaste två decenniernas utveckling lyfts fram. Ladda hem PSen som PDF.