Svensk utbildning kan främjas av entreprenöriell pedagogik!

Martin Lackeus, Kåre MobergAtt  entreprenöriell lärande inspirerar, motiverar och har stor potential att förbättra svensk utbildning var deltagarna eniga om när policysammanfattningen Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD lanserades.

Läs referatet »