Värdefulla insikter i kvinnors företagande

Maria_bannerKvinnors entreprenörskap under 400 år är en lättläst och intressant bok som jag starkt rekommenderar, skriver Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum. Anita du Rietz har levererat ett viktigt inslag i debatten om kvinnors roll, förutsättningar och drivkrafter för entreprenörskap och innovation. Läs recensionen i Ekonomisk debatt.