Ny rapport: Receptet för framtidens framgångsrika jobbskapare

SEF_top_WEBB I Swedish Economic Forum Report 2013 visas vilken typ av entreprenörskap som är framgångsrikt, vilka förutsättningar som krävs för ett ökat entreprenörskap samt de reformer som svensk ekonomi genomgått under de senaste decennierna.