Swedish Economic Forum Report 2013 – Institutioner och incitament för innovation

Bill Gates och Microsoft, Steve Jobs och Apple, Sam Walton och Walmart, bröderna Rausing och Tetrapak, Ingvar Kamprad och IKEA, Stefan Persson och H&M. I modern ekonomisk historia går det inte att förbise entreprenörens centrala roll i den samhällsekonomiska utvecklingen. Kan förmågan att utveckla, kommersialisera och tillämpa ny kunskap förbättras genom institutionernas utformning?

Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på institutioner, lagar och regelverk som främjar ett produktivt entreprenörskap och en uthållig ekonomisk tillväxt.

Ladda ner rapporten