OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik

OECD har genomfört en utvärdering av den svenska innovationspolitiken och förutsättningarna för att ytterligare stärka möjligheterna till en dynamisk och innovationsdriven utveckling av svensk ekonomi. Syftet med denna rapport är att sammanfatta de huvudsakliga slutsatserna av rapporten och peka på de områden som enligt OECDs bedömning är i särskilt behov av ekonomisk-politiska reformer. OECD:s analys spänner över flera olika policyområden och landar i bedömningen att ett mer holistiskt grepp måste tas på innovationspolitiken för att fullt ut realisera potentialen idet svenska innovationssystemet. Rapporten, som är en sammanställning av OECDs analys, speglar inte nödvändigtvis Entreprenörskapsforums syn på hur innovationspolitiken ska utformas.

Ladda ned rapporten