3D printing – Economic and Public Policy Implications

3D-printing eller additiv tillverkning är en revolutionerande ny teknik där produkterna utvecklas digitalt och sedan tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller serietillverkning. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum förutspås utvecklingen av additiv tillverkning kunna leda till en återindustrialisering och regionalisering av den småskaliga varuproduktionen inom ett land.

Ladda ned rapporten