The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?

Globaliseringsforums sjätte rapport, The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?, analyserar globala innovationsflöden och effekterna av att forskning och utveckling, FoU, lokaliseras till Indien och Kina. Dessutom undersöks faktorer som påverkar företags benägenhet att globalisera sina FoU- och innovationsverksamheter.

Ladda ned rapporten