Jubileumsskrift_etta2På Småföretagsdagarna lanserades en antologi om entreprenörskapsforskningen över 20 år. Tillsammans pekar bidragen på entreprenörens betydelse och vikten av fortsatt forskning om entreprenörskap, innovation, industriell dynamik och tillväxt.