20 years of Entrepreneurship Research

Boken 20 years of Entrepreneurship Research – From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity, lanseras idag på Småföretagsdagarna i Stockholm. Antologins författare har alla mottagit The Global Award for Entrepreneurship Research, ett av världens mest prestigefyllda internationella forskningspris. Rapporten behandlar vad som gjorts inom entreprenörskapsforskningen över 20 år och lyfter ett antal frågeområden som återstår att besvaras.