Ny rapport: Reformera plan- och bygglagen

byggnads_ettaI en färsk rapport författad av Åke E Andersson och Daniel Emanuel Andersson identifieras problemen inom bygg- och bostadsmarknaden. Att Sverige behöver reformera hela regelsystemet på bostads-, plan- och byggområdet, anser författarna, knappast kan komma som en överraskning för någon.