Ställ krav på kommunalt byggande!

Panel1En initierad panel kommenterade Åke E Andersson när rapporten ”Byggmarknadens regleringar – Ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling” lanserades på ett frukostseminarium i onsdags. Bl a diskuterades plan- och bygglagen, miljöbalken, PPP-lösningar, avgifter på överklaganden, byggrestriktioner och kommunalt byggansvar.