UV_rapport4_ettaDen offentliga sektorn upphandlar för 600 miljarder kronor varje år och uppskattningsvis är mindre än en procent av dessa innovationsupphandlingar. Enligt en ny rapport från Uppdrag Välfärd bör regeringen därför prioritera innovationsupphandling inom innovations- och näringspolitiken, kraftsamla myndigheterna och öka de offentliga upphandlarnas kompetens och resurser.

Läs rapporten »