NaPo_Sources_ettaI Sverige finns en växande startup-community med framgångsexempel som iZettle, King och Spotify. Innovativa startupföretag är centrala för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt men bristen på finansiering utgör ett hinder för dessa företag. Idag publiceras en ny rapport om kapitalförsörjning av unga svenska innovationsbolag.