Olika värden på välfärdens marknader

PanelFredagen den 16 maj lanserades den sjunde rapporten inom projektet Uppdrag välfärd Civiliserade marknader? Rapporten är författad av Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings Universitet, som analyserat hur välfärdens marknader organiseras utifrån olika värden.