Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy

I september 2013 bekräftade IPCC att en begränsning av klimatförändringarna kommer kräva omfattande minskningar av växthusgasutsläppen. Övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, till rimliga kostnader, kommer inte vara möjligt utan tekniska förändringar. Samhället behöver utveckla och införa ny teknik och genomföra en snabb utbyggnad av befintliga lösningar. De nödvändiga investeringarna är enorma, klart större än vad skuldtyngda statsbudgetar har kunnat mobilisera. Privata kapitalinvesteringar är därför viktiga för övergången till en grön ekonomi. I denna rapport studeras privata investeringar i gröna satsningar och förbinder teori med empiri. Studien avslutas med förslag på framtida forskning inom området.

>> Ladda ned rapporten