Motiverad praktikant förstärker Entreprenörskapsforum

MarcusLarsson (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hösten kommer Marcus Larsson att praktisera på Entreprenörskapsforum, där han främst kommer att arbeta på kommunikationsavdelningen. Marcus kommer även att stödja andra delar av organisationen och – som tidigare praktikanter – hjälpa till vid konferenser och seminarier. Marcus kommer även att arbeta med marknadsföringen av Entreprenörskapsforums pris till Årets Studentföretagare.

– Jag hoppas att mitt stora omvärldsintresse och min kunskapstörst kommer visa sig vara en tillgång för Entreprenörskapsforum.  Jag hoppas även kunna utveckla mina kunskaper rörande kommunikation vidare genom denna praktik, säger Marcus.

Marcus har, innan han kom till Entreprenörskapsforum, studerat offentlig rätt med europeisk inriktning på Södertörns högskola under fyra års tid. I samband med utbildningen fick Marcus möjligheten att välja praktik under en termin.

– Jag tvekande inte att ta chansen att göra praktik då det kan vara en bra möjlighet att få praktisk erfarenhet samt bredda mina kunskaper ytterligare, säger Marcus. Jag såg Entreprenörskapsforums utannonserade praktiktjänst och sökte direkt eftersom jag tyckte att det verkade vara en spännande och intressant organisation.

Marcus anser även att det är viktigt att underlätta för företagande och entreprenörskap för att hålla den svenska ekonomin konkurrenskraftig.

– Se bara på Tyskland! Där utgörs en stor del av den slagkraftiga ekonomin av små och medelstora företag.  Därför är Entreprenörskapsforums arbete viktigt, menar Marcus.

Vi på Entreprenörskapsforum hälsar Marcus Larsson varmt välkommen till oss!