Braunerhjelm om nya regeringens innovationspolitik

Pontus BraunerhjelmEntreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm ger i Ny Teknik uttryck för förhoppningar om att den nya regeringens innovationspolitik blir mer konkret än vad alliansen innovationsstrategi blev. Bland annat anser han det vara bra om de generella förutsättningarna för entreprenörskap förstärks. Till exempel har Miljöpartiet förespråkat personaloptioner, som är viktiga om de används för att bygga företag, och inte för att stora företag ska komma undan beskattning.