Bolagsbeskattning och entreprenörskap

SlutpanelOnsdagen den 15 oktober lanserade Entreprenörskapsforum en skuggskatteutredning som analyserat Företagsskattekommitténs förslag ur ett entreprenöriellt perspektiv.