14-10-22

Innovationskraft i fokus för ny forskare

Johan P LarssonJohan P Larsson är ett nytillskott på Entreprenörskapsforums forskningsavdelning. Han kommer att arbeta med två projekt om svensk innovationskraft. Johan är nationalekonom och har främst forskat inom regionalekonomi. Han har även publicerat sig inom entreprenörskap och skrivit mycket om socialt kapital, nätverkseffekter, och värdet av interaktioner i städer. 

I sina tidigare projekt har Johan kommit fram till den täta stadens, och det täta kvarterets, tydliga bidrag till produktiviteten.

 

– Det ena projektet jag nu ska jobba med handlar om att sätta forsknings- och innovationspropositionen (som innehåller regeringens forsknings- och innovationsprioriteringar för de kommande fyra åren) i ett vetenskapligt perspektiv. Mitt arbete ska vara till nytta för VINNOVAs anställda i deras arbete med nämnda proposition, säger Johan.

Johan menar vidare, att en del forskning som tidigare har bedrivits om entreprenörens roll som innovationsbärare oftast inte behandlat svenska förhållanden.

 

– Det andra projektet handlar därför om att titta på ursprungen till svenska innovationer och att öppna upp för en bredare diskussion om innovation som koncept.

Han beskriver idén som är att systematiskt behandla innovation framdriven av entreprenörer, såsom organisatorisk förändring, tjänsteinnovation och rutiniserad innovation. Typiskt ligger dessa ämnen lite utanför den allmänna bilden av vad som menas med innovativ verksamhet, då den här typen av innovationer oftast har sitt ursprung utanför den traditionella forskningsmiljön. Men Johan hoppas att denna forskning ska kunna läsas av en mycket bredare publik som är nyfiken på entreprenörens roll i hela innovationskedjan. Förhoppningsvis kan vi intressera många, även utanför forskningsvärlden, för innovationens och entreprenörens viktiga samhällsfunktioner, säger Johan.

Till sist lägger han till att innovationsfältet är tätt förknippat med ”de stora frågorna” om tillväxt och långsiktig utveckling.

 

– Dessa två projekt ger en policydimension som jag upplever som väldigt intressant. Det är också väldigt nyttigt att jobba med beslutsfattare för att förstå beslutsgångarna. Man kan inte säga att det tidigare funnits lika tydliga intressegrupper på mitt kontor eller i undervisningssalen, avslutar Johan med ett leende.

Kontakta Johan P Larsson