Världens väg till välstånd enligt Deirdre McCloskey

utdelning, Schumpeter. McCloskeyDeirdre McCloskey, professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois, Chicago, var årets Schumpeterföreläsare och talade den 5 november på temat How We Actually Got Rich: The Liberal Plan of Equality. Hon berättade engagerat om hur attityder till företagande och innovation lyft den ekonomiska utvecklingen i världen.