Swedish Economic Forum Report 2014

SEFR_webbettaEn fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt

I årets Swedish Economic Forum Report analyseras rörlighet, matchning och arbetsmarknadsregleringars effekter samt hur detta påverkar förutsättningarna för ett kvalitativt entreprenörskap, innovation och tillväxt. Sveriges arbetsmarknad jämförs också med såväl EU:s, G7:s och de andra nordiska länderna. Ett antal ekonomisk-politiska slutsatser dras kring bl a utbildningspremie, den högre utbildningens organisation samt rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden.

Ladda ned rapporten