Ny VD på Entreprenörskapsforum

Johan Eklund webbDen 1 januari 2015 tillträder Johan Eklund som ny VD för Entreprenörskapsforum. Han efterträder Pontus Braunerhjelm som varit VD sedan 2008. Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Han är även biträdande huvudsekreterare i Entreprenörskapskommittén.

Rekryteringsprocessen har skötts av rekryteringsfirman Novare Excecutive Search och påbörjades under våren 2014. Totalt har ett 25-tal kandidater inom national- och företagsekonomi granskats och intervjuats.

– Entreprenörskapsforum är en betydligt starkare organisation idag än för ett par år sedan. Jag ser fram att arbeta vidare med policyrelevanta entreprenörskapsfrågor, säger Johan Eklund.

Avgående vd Pontus Braunerhjelm, kommer fortsättningsvis att verka som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och också kvarstå som professor i nationalekonomi vid KTH på halvtid. Sedan tidigare är Pontus Braunerhjelm ordförande i regeringens Entreprenörskapskommitté.

– Idag är intresset betydligt större för entreprenörskaps- och innovationsfrågor inom såväl forskningen som politik och samhället i stort. Jag är stolt över Entreprenörskapsforums bidrag i den utvecklingen. Det är ett resultat av fokusering, mycket kompetenta medarbetare och engagerade insatser från personer i våra olika nätverk, säger Pontus Braunerhjelm.

För intervjuer och kommentarer:

Pontus Braunerhjelm, 070-932 01 89
Johan Eklund, 070-659 14 06.