Förhastade slutsatser om produktivitets-tillväxten

Didebatt_ettaNyligen presenterade såväl Svenskt Näringsliv som LO varsin rapport om den svenska produktivitetstillväxten. I båda rapporterna ges förslag på hur den svenska produktivitetstillväxten ska kunna öka. Flera av förslagen är rimliga och har stöd inom den ekonomiska forskningen. En fördjupad analys av svensk produktivitet leder dock fram till slutsatsen att Sverige är i behov av breda reformer som omfattar såväl utbildningssystemet och skattesystemet som arbetsrätten. Det skriver Johan Eklund, Pontus Braunerhjelm och Per Thulin på DI debatt.