13 entreprenörer följer Braunerhjelms entreprenörskaps-utredning

Pontus_banner_2015I februari blev det klart att Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm leder en innovations- och entreprenörskaps-utredning på uppdrag av näringsminister Mikael Damberg. I DI presenteras idag den referensgrupp som knyts till utredningen och som leds av Lars Backsell, ordf Recipharm och Entreprenörskapsforum. Bland ledamöterna finns bl a Martin Lorentzon, medgrundare Spotify, Karin Bodin, vd Polarbröd, Saied Ezmaeilzadeh, serieentreprenör och Caroline Walerud, grundare Volumental.

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor vid KTH, har fått i uppdrag av näringsminister Mikael Damberg att leda en ny entreprenörskapsutredning. Den nya utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

Utredningen ska enligt direktiven bl a:

  • göra en översyn av hur regleringar påverkar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga och lämna förslag på förbättringar,
  • redogöra för hur beskattningen av entreprenörer och ägare är utformad i ett urval av viktiga konkurrentländer,
  • föreslå förändringar i reglerna för företagsrekonstruktion och konkurs,
  • föreslå förbättringar i innovations- och företagsstöd med särskilt fokus på tillväxt i företag inklusive internationalisering,
  • utreda hur samverkan mellan universitet och högskolor, institut och näringsliv kan förstärkas samt hur kommersialiseringen av idéer framtagna på universitet kan förbättras,
  • analysera hinder för rörlighet mellan olika sektorer och anställningsformer och ge förslag på hur rörligheten kan öka
  • analysera och lämna förslag på hur man kan förbättra möjligheterna att utveckla lösningar på samhällsutmaningar genom innovation, entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Idag presenterades 13 ledamöter som kommer att följa utredningen i form av en referensgrupp. Ordförande för gruppen blir Lars Backsell, grundare av och huvudägare i Recipharm samt ordförande i Entreprenörskapsforum.

I referensgruppen ingår bland annat Martin Lorentzon, grundare av Spotify och Karin Bodin, vd för familjeföretaget Polarbröd.

– Utredningen blir unik. Dels för att det inte har tillsatts någon liknande entreprenörskapsutredning tidigare. Det tyder på att begreppet entreprenör har trängt igenom regeringskansliets murar. Dels för att man tar in en stor grupp med både nya och erfarna entreprenörer, säger Pontus Braunerhjelm i DI-artikeln.

Den fullständiga listan av medlemmar i referensgruppen är följande:

Lars Backsell, entreprenör och grundare av Recipharm, i Life Science-sektorn, traditionellt stark svensk bransch.

Per Arwidsson, entreprenör och filantrop, Granen, fastigheter, strategisk viktigt för övriga branscher.

Karin Bodin, vd Polarbröd, familjeföretag, innovativt företag i mogen bransch.

Saeid Esmaeilzadeh, vd Serendipity Innovations, entreprenör, företagsbyggare inom teknikintensiva branscher.

Giovanni Fili, entreprenör och grundare Exeger, miljöteknik, företag under uppbyggnad (solceller).

Christer Fransson, entreprenör och grundare Family Camp och Sommarviksgruppen, besöksnäring, växande exportbransch.

Sofia Hagelin, entreprenör och grundare Heart of Lovikka, företag under uppbyggnad, konfektion, tidigare i resebranschen, internationaliseringsfrågor och tillväxt i unga företag.

Pär Hedberg, grundare och vd STING. Inkubator och accelerator för teknikbaserade innovatörer/entreprenörer, investerings-, rekryterings- och internationaliseringsfrågor.

Peter Lindell, entreprenör, investerare och företagsbyggare, ITP Invest,  partner och styrelseordförande Rite Ventures.

Anna Lithagen, entreprenör och grundare ’Talent Tribe – the Creative Diversity Agency’, möjliggör för ökat samhällsentreprenörskap med betoning på kvinnors företagande och ledarskap, ämnesexpert Hillary Clintons råd ’International Council on Women’s Business Leadership’, policyerfarenhet (Tillväxtverket).

Martin Lorentzon, entreprenör, grundare av annonsföretaget TradeDoubler och styrelseledamot i TeliaSonera samt grundare Spotify, nätbaserad musikdistributör.

Catharina Tavakolinia, vd Kavat Vård, välfärdstjänster.

Caroline Walerud, entreprenör och grundare Volumental, företag under uppbyggnad, ny teknik (3D) i mogen bransch.