Välfärdens dilemman måste balanseras

Slutpanel2Onsdagen den 4 mars hölls slutseminariet för det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd. Hur ska vård, skola och omsorg utföras i framtiden? Hur ska verksamheterna organiseras, styras och utvärderas? Detta var frågor som diskuterades vid slutseminariet med några av Sveriges mest centrala och kunniga personer när det gäller välfärdstjänster.