Bättre förutsättningar för kvinnors entreprenörskap

Inringng börsen Ann-Sofie Gunnarsson Katarina LindahlFredagen den 6 mars bjöd Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum in till ett morgonseminarium för att fira internationella kvinnodagen som inföll söndagen den 8 mars. Forskning visar att kvinnor upplever en mindre förmåga att driva eget företag, men kvinnliga entreprenörer upplever en mycket högre grad av välbefinnande än män.