Braunerhjelm på DN Debatt om den minskande högteknologiska industrin

Pontus_banner_2015Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, skriver idag på DN Debatt om att sysselsättningen minskat trendmässigt inom de mest avancerade delarna av svensk industri. Nu krävs högskolereformer, incitament för vidareutbildning och ­satsning på teknikintensivt nyföretagande. Frågan är varför Sverige inte lyckas förvalta det arv som en lång tradition av stora och framgångsrika företag tillsammans med omfattande forskningssatsningar innebär?

I artikeln skriver Pontus Braunerhjelm att en komponent som ofta lyfts fram som motiv till att forsknings- och utvecklingsenheter flyttas ut – även om de inte alltid är fullt uttalade – handlar om kompetensförsörjning. Boston, Cambridge och Tokyo anses ha bättre förutsättningar. Är bristande kompetens ett bärande skäl till utflyttning eller nedläggning finns det uppenbarligen anledning till oro. Kompetens och entreprenörskap är grundpelarna i ekonomisk tillväxt.

Problemen i skolan är väl kända men bristande kompetens ställer krav på hela utbildningssystemet. Till dessa utmaningar ska läggas ett skattesystem som är internationellt konkurrenskraftigt och som omfattar såväl individer, ägare som bolag. Entreprenörsskatterna måste vara jämförbara med andra länders.

Sverige riskerar att på sikt tappa attraktionskraft som lokaliseringsland för avancerade industriverksamheter för att vi inte förmår erbjuda arbetskraft med kunskaps- och erfarenhetsprofiler som verksamheterna efterfrågar.

Samtidigt finns positiva utvecklingstrender i svensk högteknologisk sektor, i första hand en växande avancerad tjänstsektorer och ett sedan mitten av 2000-talet likaså växande entreprenörskap. Den svenska politiken måste utveckla förutsättningarna ytterligare för att stärka dessa delar liksom för en kontinuerlig kompetensförstärkning. Då kommer också attraktiviteten för Sverige som lokaliseringsland för kunskapsintensiva och högförädlande verksamheter att förstärkas.

Läs hela artikeln på DN Debatt.