Innovation utan entreprenörskap?

Drygt hälften av alla svenska innovationer kommer till genom entreprenörer som samverkar med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. En djupdykning i en ny innovationsdatabas visar dessutom att svenska företag som introducerar innovationer drivna av vetenskapliga landvinningar, ny teknologi och liknande inte växer snabbare än företag som ägnar sig åt marknadsdrivna, entreprenöriella innovationer. Trots detta lämnas entreprenörskapet utanför en stor del av policyagendan.

Ladda ned rapporten