Staten bör ta mindre ansvar för byggandet

byggnads_ettaBostadsminister Mehmet Kaplan argumenterar för ökat statligt ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet. Hans lösning är fel. Istället för ökade subventioner krävs reformer av den föråldrade plan- och byggprocessen och en skattereform som ökar de kommunala incitamenten för nybyggnation. Det skriver professorerna Åke E. Andersson och Johan Eklund på SvD.se. 

Lösningen på de bostadspolitiska utmaningarna är inte mer av centralistisk styrning och statliga initiativ utan tvärtom ett mer marknadsorienterat – incitamentsstyrt – system för byggande och boende.

I rapporten ”Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling” från Entreprenörskapsforum identifieras problemen på bostadsmarknaden bestå i huvudsak av en överhopning av regleringar som hämmar en effektiv bostadsmarknad och hindrar nybyggnation och stadsförtätning.

Läs debattartikeln.