KlassresanUtbildnings-, arbetsmarknads- och entreprenörskapspolitik kan bana väg för social rörlighet. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Marcus Larsson bidrar med kapitlet Entreprenörskap banar väg för klassresor i antologin Klassresan som ges av Bertil Ohlininstitiutet och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och Marcus Larsson, tidigare praktikant vid Entreprenörskapsforum, gör i sitt kapitel en internationell jämförelse och poängterar att det inte är självklart att betydande framsteg på nationell nivå i fråga om t ex förbättrad levnadsstandard, ökad förväntad livslängd, förbättrad hälsa och ökad tillgång till utbildning sammanfaller med ökad social rörlighet för individer. Det finns en rad faktorer som påverkar den sociala rörligheten, från traditioner och normer till individuella egenskaper och politikens utformning.

Braunerhjelm och Larsson pekar på tre områden av särskild vikt för den sociala rörligheten:

Utbildningspolitik – sannolikheten är hög att lågutbildade föräldrars barn också blir lågutbildade. Tillgång till kvalitativ utbildning är centralt för den sociala rörligheten.

Arbetsmarknadspolitik – duala arbetsmarknader som karaktäriseras av insiders och outsiders tenderar att hämma social rörlighet. Inträdesbarriärer i form av höga minimilöner eller andra krav riskerar att utesluta stora grupper från inkomstkarriär.

Entreprenörskapspolitik – entreprenörskap är ett sätt att bryta sig loss och öka den sociala rörligheten. Att underlätta för potentiella entreprenörer handlar både om att stärka kompetensen kring entreprenörskap och att säkra en fungerande kapitalförsörjning.

I Dagens Nyheters huvudledare den 13 april noteras att ”klassresan börjar alltså i skolan, men slutar inte där. Braunerhjelm och Larsson understryker hinder för entreprenörskap, som befäster ojämlikhet. I ett samhälle med höga trösklar för företagande kan ju bara de redan rika bli framgångsrika.”

Läs mer om Klassresan på Ohlininstitutets sajt.

Läs DN:s ledare Sverige mår bra av mer social rörlighet