Global Award till forskning om evolutionär ekonomi

GlobAward2015_webbGlobal Award for Entrepreneurship Research 2015 tilldelas Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Sidney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens.