Staten och kapitalet – företagsdynamik i Kina

Panel 2 SOEDen 7 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om privat och statlig bolagssektor i Kina. Välrenommerade kinesiska professorer diskuterade företagsdynamik och politisk ekonomi i Kina och hur utländska företag kan förstå och göra affärer med Kina med namnkunniga kommentatorer.