Exportfrämjande i behov av uppdatering

Panel 1.1Den 12 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Utvärdering och uppföljning är viktigt liksom en översyn av ett alltför snårigt utbud av främjandeinsatser.