Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Webbild_PS29majSverige har lyfts fram som ett av de länder som klarat den ekonomiska krisen bäst. Den samlade bruttonationalprodukten (BNP) har ökat mer de senaste tio åren än för de flesta jämförbara länder.  Men vilken tillväxt har egentligen den svenska ekonomin haft och hur ser lämpliga näringspolitiska satsningar ut? I Från jobbpolitik till tillväxtpolitik ger författarna en övergripande beskrivning av endogen tillväxtteori och den schumpeterianska tillväxtmodellen med kreativ förstörelse och högt omvandlingstryck.

De riktar även uppmärksamhet på såväl ett empiriskt test av denna modell på data från den amerikanska tillverkningsindustrin liksom lyfter den svenska ekonomin och de senaste årens jobbsatsningar. PS:en avslutas med sammanfattande slutsatser 
och policydiskussion.

Författare är Hans Lööf, professor CESIS, KTH och Gustav Martinsson, ekon dr CESIS, KTH.

Ladda ned Policysammanfattningen (.pdf)

Läs debattartikeln (DN)