Lokomotivföretag för att främja export av miljövänlig teknik

Webbild_LocomotiveHur kan stora företag vara katalysatorer för små och medelstora företag, SMFs, som exporterar cleantech? Det är frågeställningen för en ny rapport om lokomotivföretag av Nordiska ministerrådet som Entreprenörskapsforums tidigare forskningsledare Maria Adenfelt bidragit till. Rapporten undersöker hur offentligt stöd till en dragloksmodell där partnerskap mellan större och mindre företag för att underlätta export av miljövänlig teknik kan främjas. 

 

Författarna lyfter fram sju rekommendationer för beslutsfattare i de nordiska länderna, t ex att öka exportpotentialen genom samverkan mellan de nordiska länderna samt att erbjuda stöd över hela värdekedjan.

Det är det Nordiska ministerrådets arbetsgrupp om hållbar konsumtion och produktion som initierat och finansierat projektet.

Läs mer och ladda ned rapporten