Ny rapport: Boosta internationaliserings-främjandet

Webbild_LevelUPVäldigt få små och medelstora företag, SMF, internationaliseras. Samtidigt är det viktigt för Sverige att snabbväxande SMF söker sig till internationella marknader. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum lyfter författarna behovet av att öka främjandeinsatserna till företag med hög tillväxtpotential. Dessa insatser bör vara differentierade under ett företags olika tillväxtfaser för att bäst bistå företagens olika behov.

I rapporten Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential kartläggs internationaliseringsinsatser för att främja företag med hög tillväxtpotential. Svenska insatser jämförs med de som görs i Danmark, Finland och Norge.

Författarna finner att det är viktigt för snabbväxande små och medelstora företag, SMF, att söka sig till internationella marknader för expansion. Samtliga nordiska länder, förutom Sverige, har närvaro på plats i Silicon Valley sedan mitten av 00-talet i syfte att främja nationella företags innovations- och konkurrenskraft samt tillväxt.

-Internationalisering är en resurs- och tidskrävande process och i Sverige finns få initiativ riktade till tillväxtföretag, säger Maria Adenfelt, docent och senior managementkonsult Governo.

Författarna anser att satsningarna på detta område bör öka utifrån de nordiska ländernas erfarenheter. T ex är det viktigt att lyfta fram olika hotspots, t ex Silicon Valley, beroende av det enskilda företagets behov. Då kan bäst matchning göras.

 

– De nordiska länderna är skickliga på innovation men mindre kompetenta på kommersialisering. Stöd att komma vidare i kommersialiseringsprocessen och skapa relationer till globala marknader och nätverk av betydelse är centrala för företagens tillväxt, säger Maria Adenfelt.

Ta del av Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential.

Rapportens författare är:
Maria Adenfelt, docent och senior managementkonsult, 076-768 84 05.
Kristin Burrescia, MSc från Uppsala universitet och rekryteringskonsult Wise IT.