Kan reformerade konkurs- och insolvensregler leda till ett ökat entreprenörskap?

PanelDen 17 juni höll Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett seminarium där det diskuterades om Sverige bör reformera konkurs- och insolvensregler i syfte att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap. Medverkade gjorde bland andra Robert Eberhart, professor vid Santa Clara University och Stanford University, som i sin forskning har tittat på olika institutionella reformers konsekvenser för entreprenörskap. Läs referatet (på engelska).