Nöjd praktikant mot nya mål

Joakim HenningsonEntreprenörskapsforums praktikant för våren, Joakim Henningson, avslutar nu sin tjänst på organisationen och blickar vidare mot arbete för att främja svenska relationer med utlandet och svenskt företagande utomlands.

– Under min tid på Entreprenörskapsforum har mina initiala förhoppningar av att lära mig mer om näringslivet och forskning angående entreprenörskap förverkligats. Vårens aktiviteter har fått mig att förstå vikten av forskning och debatt kring entreprenörskap, innovation och utveckling.

Under våren har Joakim främst jobbat på kommunikationsavdelningen. Arbetet har inkluderat referatskrivning, utskick av publikationer och biträdande projektledning av Swedish Entrepreneurship Summit och Global Award for Entrepreneurship Research.

– Jag kommer verkligen sakna att vara så aktivt delaktig i debatten och näringslivets stora frågor. Mina härliga kollegor har lärt mig oerhört mycket och kunskapen är något som definitivt kommer vara till stor hjälp i framtiden! Genom alla seminarier vi anordnat har jag träffat många intressanta människor med bra idéer som jag kommer att ha kontakt med i framtiden.