Återinförandet av en kapitalbudget skulle gynna svensk tillväxt

Johan_Pontus_700pxFler röster höjs för att Sverige ska överge överskottsmålet. I så fall bör det ske i samband med en större budgetreform, skriver Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm i SvD idag. Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska – och för framtida välfärd centralt viktiga – investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och konsumtion. Sverige bör därför återinföra distinktionen mellan drifts- respektive kapitalbudget.